Proc prestat kourit

0

U těch, kteří přestanou kouřit, se mohou vyvinout vedlejší účinky vyvolané užívanou léčbou. Nejčastěji se vyskytuje nespavost, bolest hlavy, podrážděnost, úzkost, nevolnost a slabost

Jaké jsou vedlejší účinky u někoho, kdo přestane kouřit?

Odvykání kouření je doprovázeno četnými abstinenčními příznaky od nikotinu, od nespavosti po podrážděnost, od potíží se soustředěním až po změny nálad. A které se také liší podle zvoleného farmakologického přístupu.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY NIKOTINOVÉ NÁHRADNÍ TERAPIE

Užívání nikotinové substituční terapie může mít vedlejší účinky: související jak s odvykáním kouření, tak s léčbou. Odvykání kouření samo o sobě může vyvolat některé příznaky, jako je slabost, závratě, bolest hlavy, kašel a příznaky podobné chřipce.

Příznaky, jako jsou změny nálady, nespavost, deprese, podrážděnost, úzkost, ospalost, neklid, nervozita, neschopnost koncentrace a poruchy spánku, mohou také souviset s abstinenčními příznaky vyplývajícími z odvykání kouření.

Na druhé straně může terapie vést ke kožním reakcím (v případě náplasti), poruchám spánku (včetně nespavosti a abnormálních snů), nevolnosti/zvracení, bolesti hlavy, závratím, nervozitě, třesu, dušnosti, kašli, bolestem v krku o otok hrdla, poruchy trávení, bolesti žaludku, průjem nebo zácpa, pocení, sucho v ústech, bolest (kloubů, svalů, hrudníku a končetin), únava nebo slabost, bušení srdce. S ohledem na snadné použití je dobré spreje uchovávat mimo dosah malých dětí.

Podporujte výzkum rakoviny plic

CO SE MŮŽE STÁT, POKUD UŽÍVÁTE BUPROPION?Při užívání bupropionu se také může objevit několik nežádoucích účinků. Léčba má však i další možné vedlejší účinky, v některých případech i závažné.

Přibližně jeden z 1000 lidí může dostat záchvat.

Jedná se však o vzácný účinek, který se obvykle vyskytuje u těch, kteří užívají lék ve vyšších dávkách, než je nutné, nebo berou jiné léky: i z tohoto důvodu je dobré se před zahájením léčby poradit s lékařem.

  1. priblizne-jeden-z-1000-lidi-muze-dostat-zachvatNejčastějším vedlejším účinkem je nespavost, kterou lze omezit, pokud si dáte první tabletu ráno po probuzení a druhou asi po 8 hodinách.
  2. V některých případech se mohou objevit bolesti hlavy, gastrointestinální poruchy, horečka, slabost, rychlá únava, závratě, svědění, náhlé pocení, vyrážka, třes, ztráta chuti k jídlu, poruchy vidění. Obecně jsou přechodné, ale je dobré je nahlásit svému lékaři.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY VARENICLINU

Mnohé z nich se mohou objevit také při užívání vareniklinu. Léčba má ale i další možné vedlejší účinky, v některých případech i závažné, jako jsou záchvaty, infarkty, sebevražedné myšlenky, psychózy, změněné myšlení homepage nebo chování. Jedná se však o velmi vzácné účinky. Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou zánět nosu a krku, změněné sny, potíže se spánkem, bolesti hlavy a nevolnost.

Několik studií zaznamenalo případy deprese, sebevražedných myšlenek a pokusů o sebevraždu u pacientů užívajících tento lék. Jde o vzácnou možnost, ale nelze ji vyloučit. I když dodnes není jasné, zda se jedná o účinek drogy, nebo zda je to způsobeno ukončením příjmu nikotinu. V každém případě, pokud se u Vás objeví neklid, depresivní nálada nebo sebevražedné myšlenky, měli byste přestat užívat lék a kontaktovat svého lékaře.