ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ – Osvědčené tipy při odvykání

0
Rate this post
 1. Jak můžu přestat kouřit?
  Je doporučeno přestat kouřit najednou v den D, který si sám kuřák vybere. Den předem je dobré pokud možno vyhodit zbývající cigarety, aby další dny nelákaly, odstranit popelníky, zapalovače, učinit ze svého domova nekuřácký, pokud jste v něm dříve kouřil/a. Přestat kouřit můžete ať již sám/a nebo s dopomocí některého z Center pro odvykání kouření (viz odborné kontakty – odkaz) Odvykat lze za pomoci léčebných přípravků, které tlumí nepříjemné abstinenční příznaky. Nikotinová náhradní terapie (žvýkačky, inhalátor, mikrotablety, pastilky, náplasti) jsou léky volně prodejné v lékárnách (nepotřebujete lékařský předpis), po dobu možných abstinenčních příznaků (cca 3 měsíce) dodávají tělu nikotin v postupně se snižující dávce a bez zplodin hoření cigaret. Použít můžete i léky Zyban nebo podle vědeckých studií prozatím nejúčinnější Champix – jejich užívání je podmíněno lékařským předpisem.
 2. Co škodí v cigaretách? Na cigaretách není v podstatě nic zdravého, relativně nejneškodnější je nikotin, který se potom využívá i k samotné léčbě závislosti. Hořící cigareta uvolňuje zplodiny hoření, z nichž některé jsou karcinogenní (např. nitrosaminy, dehtové látky, benzpyren, radioaktivní polonium, …), dále jedovaté plyny (např. oxid uhelnatý, který se váže na červené krvinky místo kyslíku a blokuje tak jejich část pro přenos kyslíku). Celkem se jedná o cca 4000 škodlivých látek.
 3. Není nebezpečné přestat najednou?
  Naopak. V naprosté většině případů je to velmi výhodné. „Den D“, den, od kterého cigarety zmizí ze života kuřáka, odstraňuje nejistotu „jak omezit“, „o kolik omezit“, zajišťuje, že odhodlání, které odvykající musí projevit, je dostatečně silné, aby ve výsledku uspěl. Ze zdravotního hlediska okamžitě ustává přísun škodlivých látek z cigaret do organizmu, z psychologického hlediska není vůle oslabována oddalováním kýženého cíle.
 4. Můžu přestat sám nebo mám raději vyhledat pomoc?
  Pokud máte silnou vůli a nízkou závislost na nikotinu je možné, že se vám podaří přestat kouřit bez odborné pomoci, například pouze s nikotinovými žvýkačkami z lékárny (viz odpověď č. 1). Pokud je ale Vaše závislost střední nebo silná, nebo pokud předchozí pokus o odvykání skončil návratem k cigaretám, je určitě dobré se poradit s odborníky v některém z Center pro odvykání kouření. Zde se vám také může dostat zkušeností od dalších odvykajících a neméně důležité psychologické podpory.
 5. Jaké budou abstinenční příznaky, jak dlouho budou trvat a jak je poznám? Hlavní abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu jsou tyto: touha po cigaretě, neklid, nervozita, špatné soustředění, obtížné usínání, buzení se, špatná nálada až deprese, bolest hlavy. K odvykání kouření také může patřit mírný přírůstek hmotnosti, zácpa, afty. Abstinenční příznaky většinou vymizí do 3 měsíců od zanechání kouření – je to ale individuální a zejména chuť na cigaretu se může objevovat déle.
 6. Po prvním týdnu užívání léků na předpis už nepociťuji chuť na cigaretu. Kdy můžu s léčbou přestat? Např. Champix je doporučeno užívat nejméně 3 měsíce. Po tu dobu totiž průměrně trvá i většina abstinenčních příznaků. Předčasným ukončením léčby se tedy zvyšuje riziko, že se odvykající kuřák ke kouření v tomto časném období opět vrátí. Pokud i po 3 měsících léčby přetrvávají mírné abstinenční příznaky nebo se jedná o velmi silného kuřáka, je na místě zvážit prodloužení léčby ještě o další 3 měsíce. Tak se zvyšuje pravděpodobnost trvalé abstinence. Vyléčeným kuřákem se člověk stává po roce od zanechání kouření.
 7. Vyplatí se dlouhá léčba? Léčba nikotinové závislosti by měla trvat přibližně 3 měsíce. Abstinenční příznaky totiž většinou trvají po toto období. Pokud ale přetrvávají déle, je na místě léčbu prodloužit. Potřeba nikotinu klesá u každého jedince různě rychle, tomu je potřeba vyhovět a přizpůsobit i délku terapie.

  Zanechání kouření je správným krokem ke zdravému životu a snížení rizika vzniku vážných onemocnění oběhové a dýchací soustavy. Případné finanční náklady spojené s léčbou se vyplatí nejen ekonomicky, ale především jako investice do vlastního zdraví.

 8. 8. Léky proti kouření jsou moc drahé, je na ně nějaký příspěvek?
  Léčba s pomocí přípravků na odvykání kouření představuje nárazové finanční vydání (3-6 měsíců), jen v malém procentu závislost na nikotinu přetrvává ve formě dlouhodobé potřeby např. nikotinových žvýkaček. Tady je důležité, aby si odvykající kuřák uvědomil, kolik peněz ho již stály roky kouření, jen jsou ty částky rozloženy do delšího období. Některé zdravotní pojišťovny částečně přispívají na léčbu nikotinové závislosti: Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a Všeobecná zdravotní pojišťovna.
 9. Lze přestat kouřit po infarktu s pomocí léků? Situací, kdy by se nemohly užívat přípravky pro léčbu nikotinové závislosti, je jen málo (těžký celkový zdravotní stav hospitalizovaného pacienta, nesnášenlivost popř. alergie na přípravek). I silný kuřák, který prodělal infarkt myokardu, má tedy vysokou šanci přestat kouřit. Tím odstraní velice podstatný rizikový faktor pro opakování této srdeční příhody.
 10. Co dělat, abych se ke kouření už nevrátil? Důležitá je jednak délka léčby, tzn. pokusit se jí předčasně neukončit, aby se neobjevily nepříjemné abstinenční příznaky, které by mohly dovést odvykajícího kuřáka zpět k cigaretám. Ještě v průběhu prvního roku abstinence se stává, že se lidé ke kouření vrací – podcení např. známý fakt, že i jediná cigareta má sílu na nikotinu závislého člověka vrátit ke kouření. Úspěšnost léků na předpis je však nyní přes 40%. Výhodou je spojit zanechání kouření s komplexnější změnou životního stylu, omezit rizikové situace, najít si vhodný méně nebo ještě lépe zcela neškodný příjemný prožitek místo cigarety. Tato záležitost je zcela individuální – od jednoduchých úkonů typu napití se vody, zacvičení si, zakousnutí se do jablka nebo zeleniny, vyčištění si zubů a podobně, které odvedou pozornost od myšlenky na cigaretu ve volné chvíli, až po rozvíjení koníčků, manuálních činností, sportování, které přinášejí uspokojení z fyzické aktivity nebo smysluplného využití času.