Poradna odborného lékaře – pomoc-hypnozou – Odvykání kouření

0
Rate this post

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Kamila Zvolská

MUDr. Kamila Zvolská ukončila vysokoškolské studium všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004. Od října 2004 do června 2005 pracovala jako sekundární lékař na Interním oddělení Nemocnice v Sedlčanech. V červenci 2005 začala pracovat jako sekundární lékař na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zařazena do atestační přípravy v oboru vnitřní lékařství a studuje doktorandské studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, studijní program Preventivní medicína.

Od 5. ročníku medicíny pracovala v Poradně pro odvykání kouření. Problematice nikotinové závislosti se věnuje i nadále v Referenčním centru léčby závislosti na tabáku při III. Interní klinice VFN v Praze. V roce 2005 absolvovala kurz Smoking Cessation Training v Londýně. V současné době je na mateřské dovolené.

Dobrý den,rád bych zkusil přestat kouřit pomocí hypnozy, protože jiné způsoby u mě nezabírají.

Slyšel jsem, že to funguje. Jaký je názor odborníka? Popř. mohl bych dostat kontakt anebo doporučení na někoho, kdo léčí kuřáky pomocí hypnozy? Na internetu jsem nic nenašel. Předem děkuji.

28.11.2007 14:43 | Zdeněk

Dobrý den. Hypnóza nepatří mezi účinné metody v léčbě nikotinové závislosti. Těch, kteří přestali po absolvování této metody kouřit, je statisticky velmi málo, dá se říci, že tito lidé přestali spíše silou vlastní vůle nebo na ně zapůsobila sugesce, že tato metoda jim může pomoci. Navíc ani ti, kteří opravdu přestali kouřit, nemají vyhráno, protože je čekají ještě první 3 rizikové měsíce, kdy se budou muset potýkat s abstinenčními příznaky – ty totiž hypnóza neutlumí. Není proto překvapující, že mnoho zprvu nadšených lidí nekouří třeba měsíc, ale pak si nakonec stejně zase zapálí, aby zahnali nepříjemné abstinenční příznaky, a v kouření tedy dále pokračují.
Důležité je si uvědomit, že bohužel neexistuje žádný zázračný lék, který zaručeně zbaví kuřáka cigaret. Vždy to vyžaduje i určitou snahu ze strany odvykajícího – upravit své kuřácké situace (např. obměnit chuť kávy, pokud kouříte po jídle, místo cigarety si jít vyčistit zuby, více tipů najdete např. zde: http://www.odvykanikoureni.cz/text/5/tipy-pri-odvykani), poprosit někoho blízkého o podporu, abyste mu mohl třeba vždy při chuti na cigaretu zavolat – i to pomáhá zahnat krizi. Možnosti vědecky ověřené a účinné léčby jsou tyto: odvykat s pomocí náhradní nikotinové terapie (volně k dostání v lékárně) nebo Zybanu či Champixu (oba léky jsou na lékařský předpis). Champix je v současnosti nejúčinnější – je určen pro fyzicky závislé kuřáky (tj. nad 10 cigaret denně) a výrazně tlumí abstinenční příznaky. Užívá se minimálně 3 měsíce, což je právě doba, po kterou také průměrně trvá většina abstinenčních příznaků (touha po cigaretě, neklid, obtížné soustředění, porucha spánku, špatná nálada apod.). Předepsat ho může každý lékař, cena na měsíc je cca 2000,- Kč.Možná jste v minulosti odvykal s pomocí náhradní nikotinové terapie – i ta pomáhá, jen je potřeba dobře stanovit dávkování, aby nikotinu bylo dostatek na utlumení většiny abstinenčních příznaků. Jedná se přibližně o 2/3 z denní dávky nikotinu, kterou užíváte nyní. Z jedné cigarety získáte průměrně 2 mg nikotinu. Nejúčinnější je u kuřáků deseti a více cigaret denně kombinovat náplast s ústními formami (žvýkačky, mikrotablety nebo inhalátor). Z náplasti se vstřebá celý uvedený obsah nikotinu, z ústních forem jen polovina. I zde by léčba měla trvat 3 měsíce, síla náplasti se postupně snižuje po 3-4 týdnech.

Navrhnout optimální léčbu a podpořit Vás během celého odvykání také mohou odborníci v Centru léčby závislosti na tabáku (http://www.clzt.cz/centra.php) nebo na telefonní lince pro odvykání kouření (http://www.prestantekourit.cz/linka.php). Pěkný den.

30.11.2007 16:06 | MUDr. Kamila Zvolská

Zobrazit všechny dotazy a odpovědi