Poradna odborného lékaře – kuraci-kmeti – Odvykání kouření

0

Na vaše dotazy odpovídá MUDr. Kamila Zvolská

MUDr. Kamila Zvolská ukončila vysokoškolské studium všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004. Od října 2004 do června 2005 pracovala jako sekundární lékař na Interním oddělení Nemocnice v Sedlčanech. V červenci 2005 začala pracovat jako sekundární lékař na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zařazena do atestační přípravy v oboru vnitřní lékařství a studuje doktorandské studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, studijní program Preventivní medicína.

Od 5. ročníku medicíny pracovala v Poradně pro odvykání kouření. Problematice nikotinové závislosti se věnuje i nadále v Referenčním centru léčby závislosti na tabáku při III. Interní klinice VFN v Praze. V roce 2005 absolvovala kurz Smoking Cessation Training v Londýně. V současné době je na mateřské dovolené.

Můj strýc kouří od nepaměti a je po jedné mozkové příhodě fit i v osmdesáti letech. Kouří dutinky+tabák Golem. Vzduch dýchá v Kralupech nad Vltavou… Děd mého kamaráda zemřel u Lovosic v devadesáti stářím, kouřil celý život Marsky.a)Čím si paní doktorko vysvětlujete, že na některých lidech se účinky tabáku neprojevují? b)Pokud jde v těchto případech o zanedbatelnou výjimku, proč prostě a jednoduše cigarety nezakážeme prodávat podobně, jako jsme zakázali prodej triček Nike na tržištích nebo prodej pesticidu DDT? c)Jsou podle Vás trička s nepravou výšivkou nebezpečnější než cigarety?

Děkuji za 3 stručné odpovědi.

24.12.2007 16:31 | Petr Suchomel

Dobrý den.a) Účinky užívání tabákových výrobků se v určitém měřítku projevují na každém kuřákovi, vy jste ale měl na mysli úmrtí na následky kouření a délku dožití, případně výskyt vážných onemocnění s kouřením spojených. Ne každý kuřák zemře na onemocnění způsobená kouřením – je zde ve hře velké množství faktorů, které ovlivňují rozvoj konkrétní choroby. Kouřením však člověk výrazně zvyšuje riziko vzniku onemocnění dýchací nebo oběhové soustavy u sebe a v menším měřítku i lidí ve svém okolí (pasivní kouření). Dva příklady dlouhověkosti, které jste jmenoval, nejsou popřením škodlivosti kouření, ale lépe se pamatují, než šedesátileté oběti infarktu.b) Zákaz prodeje, nebo jeho omezení jsou předmětem politických rozhodnutí. Škodlivé účinky kouření jsou známé, ovlivnění tak široce společensky zakořeněného fenoménu je však náročné i proto, že úplný zákaz koliduje se svobodou jednotlivce. c) V případě prodeje padělaných značkových oděvů se jedná o neoprávněné užití registrované obchodní značky. Nebezpečnost cigaret je ale jistě nepoměrně vyšší.

Hezký den.

30.12.2007 20:46 | MUDr. Kamila Zvolská

Zobrazit všechny dotazy a odpovědi